rouwverwerking | verliesverwerking | ziekte & meer

Wienese – Ineke: Troost voor tranen (recensie)

Wienese - Ineke -Troost voor tranen

Troost voor tranen

‘Troost voor Tranen’ is een bundel verhalen van jonge mensen van niet Nederlandse komaf. Centraal staat het verlies van een dierbare, hoe zij daar vanuit hun cultuur mee omgingen.

Erkenning

Eerlijke en ontroerende verhalen, waar naast liefde een bewonderenswaardige kracht vanuit gaat. Hoe verschillend de verhalen ook zijn, hoe verschillend de culturele achtergrond, wat opvalt is de behoefte om gezien, erkend en serieus genomen te worden, ook al ben je nog zo jong.

Geloof

Uit de verhalen mag wel worden afgeleid dat de troost die uitgaat van het geloof voor veel jongeren een houvast is. Zo zegt Aarthi, een Hindoestaans meisje “Wat mij steun geeft, zijn liederen uit het geloof. Het idee dat ik niet de enige op de wereld ben die iemand heeft verloren, geeft mij de meeste steun.”

Muziek

Rituelen rondom de uitvaart wijken ook nogal eens af van wat wij gewend zijn. Rosalien over de uitvaart van haar moeder in Suriname : “Sterke dragers hebben zingend en dansend de kist een paar keer om haar huis gedragen. Zo heeft ze afscheid genomen van haar huis en haar erf. De kinderen liepen er dansend achteraan (…) Mijn moeder hield veel van muziek. Ze zeggen bij ons: je gaat zoals je was. Wij liepen achter de auto aan, zingend en dansend, naar het graf.”

Kracht

‘Troost voor Tranen’ verhaalt ook van kracht. Neslihan na de dood van haar nichtje in Turkije: “Ik heb tegen Berivan gezegd: Ik vind het heel erg dat je bent overleden, maar je hebt mij sterker gemaakt en daar wil ik je voor bedanken.” Of Shylin na het overlijden van haar moeder: “Wat ik geleerd heb in het leven heeft me wijzer en volwassener gemaakt. Ik weet dat ik kwetsbaar ben, maar vooral ook krachtig.”

Pijn is als een  knoop die heel strak zit

Dit soort uitspraken verwacht je niet direct van jonge mensen. Ze zetten je wel aan het denken en ze oogsten bewondering. Voor jongeren die te maken krijgen met verlies van een dierbare hebben de ‘ervaringsdeskundigen’ ook tips. Eén ervan: Pijn is als een knoop die heel strak zit. Als je je emoties uit, kun je de knoop pas losmaken.

Tips voor ouders en hulpverleners

De jongeren hebben ook tips voor ouders, familie en omgeving. De tips komen vooral van jongeren met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Irakese achtergrond, wat niet uitsluit dat ze ook een eyeopener kunnen zijn voor ouders van jongeren uit andere culturen. Ook hulpverleners kunnen veel opsteken uit ‘Troost voor Tranen’.

Over Ineke Wienese

Ineke Wienese is gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog, verbonden aan De Jutters, centrum voor jeugd-GGZ Haaglanden. Allochtonenhulpverlening heeft haar speciale aandacht. ‘Troost voor Tranen’ is onderdeel van het project Rouw en Verlies in Verschillende Culturen van de Jutters. In 2009 kreeg het project de Nationale Jeugdzorgprijs.

Tagged als: ,

Gecategoriseerd in: JONG-VOLWASSENEN, RECENSIES: ALVAST VOOR JE GELEZEN, Wienese - Ineke

Schrijf je hier in voor de