rouwverwerking | verliesverwerking | ziekte & meer

Maarel – Leoniek van der: Kinderen in spagaat (recensie)

Maarel - Leoniek van der: Kinderen in spagaat‘Kinderen in spagaat’

Scheiden en overlijden, welke impact heeft het op de kinderen in het gezin? Het zijn de thema’s die Leoniek van der Maarel behandelt in haar boek ‘Kinderen in spagaat’.

Zij doet dit vanuit haar beroep als rouwtherapeute. In haar praktijk begeleidt ze kinderen, jongeren en volwassenen die te maken krijgen met echtscheiding, ziekte en dood. Voor ‘Kinderen in spagaat’ put Leoniek uit haar praktijkervaring.

Daarnaast verwoordt ze de ervaringen van kinderen die geconfronteerd werden met echtscheiding en in een aantal gevallen ook met de dood van een van hun ouders.

Ruimte voor rouwen

Het aloude gezegde ‘scheiden doet lijden’ zou je kunnen vertalen in ‘scheiden doet rouwen’. Immers, scheiden is verliezen en verliezen is rouwen.

Met een treffende vanzelfsprekendheid beschrijft Leoniek het proces waar kinderen doorheen moeten na een scheiding. Elke scheiding is anders, elk kind is anders, maar cruciaal in het proces is de manier waarop het kind na de scheiding wordt opgevangen.

Ruimte voor loyaliteit

Een kind heeft recht op de liefde van beide ouders en is loyaal aan beide en moet niet hoeven kiezen.

Dat is zo klaar als een klontje, maar er zijn voorbeelden te over dat de emoties de rede overstijgen en het kind gefrustreerd raakt van de verhouding tussen papa en mama en de wederzijdse families. En niet te vergeten beschimpingen over en weer die het kind helemaal niet wil horen.

In het tweede deel van het boek beschrijft Leoniek wat er gebeurt als een van de ouders komt te overlijden. Even helder en overzichtelijk als in het eerste deel, vergelijkt ze hier rouwverwerking door het kind in een intact en een gebroken gezin.

Bij beide draait het om erkennen, herkennen, verkennen en weer verbinden, alleen de invulling verschilt.

Ruimte voor emotie

Zo zal een kind in een intact gezin dat zijn of haar papa verloor aan de dood, niet snel een troost als ‘Ach, je zag je vader toch al niet zo vaak’ tot zich horen zeggen. Immers, het kan leiden tot verdringing van het verdriet en het ontkennen van de noodzaak tot rouwen. Er moet juist ruimte zijn voor emotie.

Scheiden en verlies doet lijden, maar wie zijn kinderen goed wil begeleiden bij het hervinden van de weg, vindt in ‘Kinderen in Spagaat’ een waardevolle gids. Ook dichtbije familie kan er veel van opsteken.

RIA
21-12-2013

Bruna: Leoniek van der Maarel: Kinderen in spagaat.

Tagged als:

Gecategoriseerd in: kinderen en scheiding, Maarel - Leoniek van der, RECENSIES: ALVAST VOOR JE GELEZEN, scheiding

1 Response

  1. Mooie recensie, goed de kern eruit gehaald.

Schrijf je hier in voor de